Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

A yama.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. 

Amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

I. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF – a STARFOL Plusz Kft. (székhely: 9600 Sárvár, Várkerület 26); által üzemeltetett https://yama.hu/hu weboldalon elérhető YamaShop áruházban megvásárolható, és megrendelhető valamennyi termékre és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra érvényes.

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.yama.hu weboldalon keresztül történik.

A jelen ÁSZF vonatkozásában a STARFOL Plusz Kft. a továbbiakban: Vállalkozás, a Webáruházban vásárló/megrendelő, a továbbiakban: Vásároló, a Vállalkozás és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek.

A YamaShop használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk az Ügyfelek rendelkezésére.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a http://yama.hu oldalon.

 

II. SZERZŐDŐ FELEK

 

Vállalkozás:

Cégneve: STARFOL Plusz Csomagolástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: STARFOL Plusz Kf.

Bejegyző cégbíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma:      18-09-106368

Székhelye és levelezési címe: 9600 Sárvár, Várkerület 26.

E-mail: info@yama.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 95 520 322; +36 30 650 6115

Adószáma: 13506032-2-18

Statisztikai számjel: 13506032-4690-113-18

 

Tárhely-szolgáltató:

A tárhely-szolgáltató cégneve: Compass Web & Media Kft.

A tárhely-szolgáltató székhelye: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál Pápa krt. 20/A.

A tárhely szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@compassweb.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.compassweb.hu

 

Ügyfélszolgálat:

Telefonszáma: +36 95 520 322; +36 30 650 6115

Az ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:

Hétfő - péntek: 8:00 – 17:00

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ünnep –és munkaszüneti napokon az ügyfélszolgálat nem elérhető.

Az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: info@yama.hu

 

 

Vásárló:

A YamaShop Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést, továbbá a termék vételárát és a kiszállítási költséget, valamint utánvétes megrendelés esetén az utánvét költségét  megfizeti.

 

III. MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK

 

A YamaShopban termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek, szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat.

 

Termékkategóriák és termékek.

 

YAMA ART Galéria:                művészeti alkotások

YAMA Business:                       elviteles dobozok, evőeszközök, poharak, tányérok, tálak, táskák,                                             tasakok, egyéb kiegészítők

YAMA Home:                          kézműves kerámiák, otthoni komposztálás

YAMA Kitchen:                       élelmiszerek, komposztálható tálaló eszközök, receptkönyvek

YAMA Lifestyle:                      ékszerek, ruházat, zero waste

YAMA Books:                          könyvek, szakácskönyvek, egyéb kiadványok

 

A megvásárolható termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a Weboldalon található termékekhez kapcsolódó termékleírások tartalmazzák. A termékek vételára a termékekhez kapcsolódóan, a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár, csomagárban és egységárban is feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, továbbá utánvételes megrendelés esetén az utánvét költségét.

 

 

Árfeltüntetés:

A YamaShop által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). A termékek egységára és csomagára is feltüntetésre kerül (Áfa tartalommal).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról külön tájékoztatjuk a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A Vállalkozás a megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa visszatérítés: A STARFOL Plusz Kft. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

A Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

 

Hibás/téves árfeltüntetés:

Amennyiben ügyintézőnk minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruházban, akkor az ügyintéző nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

IV. SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

 

A szerződés nyelve: magyar

A YamaShop használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, tárolásra, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a Webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

A yama.hu YamaShop hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a yama.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek.

 

A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések:

 

Regisztráció:

A Weboldal főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A megrendelés minden esetben regisztrációhoz kötött.

A Vállalkozás a regisztráció során a Vásárló által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli. Az adatkezelésről bővebben az adatvédelmi nyilatkozat menüpontban tájékozódhat.

A Vállalkozás felhívja  a Vásárló figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Vállalkozásnak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

Elfelejtett jelszó esetén a Vásárlónak lehetősége van új jelszót generálni  a belépési felületen. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

A Vásárlók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Vállalkozás technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat a Vállalkozás kérelemre törli a rendszerből.

 

A megrendelés menete:

A Vásárló a regisztrációt követően a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével a Vásárló vételi ajánlatot tesz a Vállalkozás ajánlati felhívására. Ha a Vásárló valamely mezőt hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Vállalkozástól. A hibaüzenetet követően a Vásárlónak lehetősége van az adatai módosítására, vagy pontosítására. Amennyiben a Vásárló a kötelezően kitöltendő mezőket szabályosan kitöltötte, megrendelés gomb megnyomását követően lehetősége nyílik az adatai ellenőrzésére, és amennyiben valamely adatot pontatlanul vagy hibásan adott meg, ezen adatot módosíthatja. A Vállalkozást a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A megrendelést követően a Vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

Fizetési lehetőségek: utánvét vagy előre átutalás.

Az előre utalás történhet Pay Pal használatával vagy a Vállalkozás K&H Banknál vezetett bankszámlaszámára utalással.

Amennyiben a Vásárló a fizetési módok közül az utánvétet választja, abban az esetben utánvételi kezelési költséget is meg kell fizetnie a kiszállítási költségen felül.

 

Utánvét költsége a termék értékétől függően az alábbiak szerint alakul:

10 000 Ft-ig  +500 Ft

20 000 Ft-ig   +700 Ft

50 000 Ft-ig   +1000 Ft

50 000 felett nincs lehetőség utánvétes fizetésre.

 

Előre átutalás esetén a Vállalkozás a csomagot csak akkor adja át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben a megrendelés visszaigazolásában szereplő pontos összeg beérkezett a megrendelés visszaigazolásában szereplő bankszámlaszámra.

Előre utalás esetében amennyiben a Vásárló a visszaigazoló e-mail megérkezését követő 15 napon belül fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, a Vállalkozás a Vásárlónak címzett írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben a szerződés a Felek teljesítése nélkül megszűnik.

A megrendelést a Vállalkozás csak regisztrált Vásárlótól és csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

A Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Vállalkozás a Vásárló vételi ajánlatának, azaz megrendelésének megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni.

A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre.

Amennyiben a visszaigazoló e-mail az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, és így a szerződés a Felek között nem jön létre.

 

Szállítási fizetési feltételek:

A Vállalkozás a kiszállítást Magyarországon belül a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. csomagküldő szolgáltatásán keresztül végzi.

A kiszállítás költsége a megrendelés értékétől függően az alábbiak szerint kerül felszámításra:

1) YAMA Packaging termékek

1-50 000Ft-ig:1900 Ft/csomag

50 000 Ft felett - ingyenes kiszállítás

2) YAMA egyéb kategóriák (YAMA Art gallery, Books, Home, Kitchen, Lifestyle)

1-20 000 Ft-ig: 1900 Ft/csomag 20 000 Ft felett - ingyenes kiszállítás

 

A 40 kg súly feletti és a 2X3 m kiterjedésűnél nagyobb térfogatú csomagok szállítási feltételeit a felek egyedi megállapodásban rögzítik.

A cégek, intézmények által megrendelt kartonos mennyiségekre vonatkozóan a kiszállítások módját és annak díját a szállítást megelőzően a Vállalkozás egyezteti a Vásárlóval.

A Weboldalon megrendelt és készleten lévő terméket, előre utalás  fizetés esetén a vételár és a kiszállítási díj megfizetését követő 4-6 napon belül, utánvétel esetében megrendelést követő 4-6 napon belül a Vállalkozás az ÁSZF-ben meghatározott díjtételek szerint szállítja ki.

A megrendeléseket a Vállalkozás szállíttatja ki a Vásárló által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A készleten nem lévő, vagy a Vásárló egyedi megrendelése alapján készült termékek szállításának várható időpontjáról a Vállalkozás e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelést követően 72 órán belül.

A szállító a megrendelt árut munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között szállítja házhoz.

A Vásárló a termék átvételekor, késedelem nélkül köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. A Vállalkozás alvállalkozója a megrendelt árut sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagolásban szállítja ki a visszaigazolásban szereplő címre. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagnak csak az minősül, ami a Vállalkozás által alkalmazott ’YAMA’ feliratos biztonsági szalaggal van ellátva és a szalag sértetlen állapotban van. Amennyiben a Vásárló bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó a Vásárló kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni.

 

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a YamaShop fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a termék megrendelését. Ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények:

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a Vásárlóval/fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.

Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a fizetési kötelezettségére. A vállalkozás a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt tájékoztatja a vásárlót

a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól,

a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.
Határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Webáruházban történő megrendelés során e tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezetett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről.

A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) Korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

 

V. ÁTVÉTEL ÉS SZÁLLÍTÁS

 

Személyes átvétel:

Visszaigazolt, beérkezett termékét a STARFOL Plusz Kft. telephelyein személyesen is átveheti az alábbi címeken:

Cím: 9756 Ikervár, Gróf Batthyány Lajos u. 91.

        2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 8.

Telefon: +36 95 520-322 E-mail: info@yama.hu

Nyitva tartás: Hétfő- Péntekig 8.00-17h

A személyesen átvenni kívánt termékeket 10 napon belül kell átvenni az átvételi helyen, mert további tárolásra sem mód sem lehetőség nincs. A megrendelést 10 nap elteltével a Vállalkozás törli., erről e-mailben értesítést küld.

Kiszállítás:

A yama.hu fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlási szerződéstől elálljon, ha a termék nem kerül átvételre. Ebben az esetben a vásárló az esetlegesen kifizetett árnak megfelelő összegű jóváírást kap - eltérő megállapodás hiányában - az eredeti fizetés formájában (azaz jóváírás a bankkártyára vagy bankszámlaszámára történő visszautalás, illetve készpénz visszafizetés).

Házhozszállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

A szállítási költség termékenként eltérhet. Bizonyos termékek és szolgáltatások választása esetén csak egy logisztikai partnerünk végzi a kiszállítást. Számos terméknél ingyenes kiszállítást biztosítunk. Ezt minden esetben külön, a termékek mellett jelezzük. Bármely két vagy több termék együttes rendelése esetén egy címre egy szállítási költség kerül felszámolásra. Amennyiben legalább egyik termék ingyenes szállítással rendelkezik, úgy egy címre az összes terméket ingyenesen szállítjuk.

Teljesítési határidő:

Raktárkészleten lévő termékek esetén a kiszállítás várható időtartama 3-5 munkanap.

Raktárkészlettel nem rendelkező termékek esetén e-mailben tájékoztatjuk a vásárlót a kiszállítás várható időpontjáról.

Ez a határidő tájékoztató jellegű. Amennyiben a Vásárló által rendelt termék beszerzése nem vagy csak nehezen megoldható, és a szállítási idő módosul, feltétlenül értesítjük róla az Ügyfelet. Pontos szállítási információt telefonon és e-mailben tudunk szolgáltatni, mivel ez több tényező függvénye lehet.

GLS futárszolgálat esetében a kiválasztott terméket ajtóig (emeletre is) szállítják.

 

VI. FIZETÉS

 

A yama.hu honlapon minden ár magyar forintban van megadva és magába foglalja az ÁFA-t, de egyéb költségeket, mint például az esetleges házhozszállítást nem tartalmazza. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat az alábbi fizetési módok közül.

 

Kiszállítás esetén

A yama.hu oldalon bankkártyával történő fizetés lehetősége kidolgozás, bevezetés alatt áll

A yama.hu oldalon utánvétes fizetés esetén a futárszolgálat a STARFOL Plusz Kft. megbízásából eljárhat, és a termékért cserébe annak árát átveheti. Utánvét esetében kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség.

A yama.hu oldalon banki előre átutalással történő fizetés esetén az alábbi bankszámlaszámra kérjük a vételárat elutalni.

Számlaszám: K&H 10404735-50526688-82721002

Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag a folyószámlára beérkezett, általunk lekönyvelt tranzakció számít érvényes fizetésnek!

Kérjük, az átutalás közlemény rovatában kizárólag a számlaszámot tüntesse fel!

Nem áll módunkban utalási igazolást elfogadni, emiatt kérjük, a tranzakció legkésőbb a személyes áruátvételt megelőző munkanapon történjen meg. Kiszállítás esetén a csomag mindaddig nem kerül a futárszolgálatnak átadásra, amíg az átutalás általunk lekönyvelésre nem került /ez általában az átutalást követő munkanap/.

Átutalás esetén nincs mód a halasztott fizetési lehetőség igénybevételére.

Személyes átvétel esetén

Készpénzes fizetés a helyszínen, nyitvatartási időben, amennyiben a termék megérkezett és átvehető.

Előre utalás esetén a Vállalkozás bankszámlájára kell utalni. az előzőekben részletezett feltételek szerint.

 A fizetés során beírt adatokat a yama.hu nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli, és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

 A termék kifizetésével kapcsolatban a vásárló érdekkörében felmerülő összes költséget, - különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költségeit - minden esetben a Vásárlónak kell viselnie.

 

VII. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 

A megrendelt és szállított termék a yama.hu tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

 

 

VIII. A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

 

A Vásároló a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében fogyasztónak minősül, ha a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztót megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a vásárolt termékek tekintetében.

A fogyasztó elállhat a szerződéstől telefonon, e-mail üzenetben vagy személyesen 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével. A 14 napos elállás a termék kézhezvételétől számítódik. A Vásárló a rendelés és az áru kézhezvétele között is élhet elállással. A Vásárlónak jeleznie kell a Vállalkozás ügyfélszolgálata felé rendelése lemondását. Amennyiben már szállítás alatt van a termék, kérjük, hogy ne vegye át, a futárszolgálat visszaszállítja azt részünkre.

Elállás esetén kitöltheti a mellékletben csatolt formanyomtatványt, illetve a gyors ügyintézés érdekében jelezni kell azt, vagy e-mailben (info@yama.hu) vagy telefonon(+3695520322; +36306506115).

A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében az alábbi feltételek mellett gyakorolhatja:

A termék átvételének napjától számított 14 napon belül; több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a Vásárló, vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi; szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a yama.hu ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a yama.hu megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő a Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A fentieken túl a fogyasztó köteles megtéríteni a yama.hu-nak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

 

A termék visszajuttatása a következő címre lehetséges:

STARFOL Plusz Kft. 9756 Ikervár, Gróf Batthyány u. 91.

 

Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő elhasznált állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni számunkra.

Az Ügyfelet terhelik a termék visszaküldésének közvetlen költségei, amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket a yama.hu kifuvarozta a fogyasztónak.

A Vásárló által kifizetett összeget - ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is - haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza, amennyiben a termék sértetlenül visszaérkezik. Ez a határidő az elállási szándék kézhezvételekor kezdődik.

Amennyiben a kiszállításkor a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ (pl.: a vásárló saját fuvarozó céget bíz meg, akik más, adott esetben magasabb költségekkel vállalják a szállítást), a yama.hu nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a yama.hu mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeg kifizetését, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte és a tulajdonjog átruházása megtörtént (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

A visszatérítés során a yama.hu az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a yama.hu a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

- fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

- a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a yama.hu a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

A fentiekben meghatározott jogokon túl a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását az elállásra vonatkozó határidőn belül.

 

IX. FELELŐSSÉG

 

A Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a yama.hu részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak.

Szerződésszegés esetén a yama.hu csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget.

A yama.hu részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

A yama.hu-t semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat, azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termék adatlapján tájékozódhat.

A yama.hu minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, a yama.hu a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

A yama.hu nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló a yama.hu honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a yamai.hu nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

 

X. ELJÁRÁS HIBÁS TERMÉK ESETÉN

 

A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény a nyitva álló időszakban akár a yama.hu-on keresztül, akár személyesen érvényesíthető.

Ha a vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

Kérjük, a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját.

Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot, és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

 

XI. PANASZKEZELÉS

 

A Vásárló a Weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Vállalkozást:

Levelezési cím: 9600 Sárvár, Várkerület 26. Pf. 39.;

Tel: +36 95 520 322; +36 30 650 6115

E-mail: info@yama.hu

A telefonon tett panaszokat a Vállalkozás azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja.

Az online előre utalással kapcsolatos kérdések, és panaszok számlavezető bankja hatáskörébe tartoznak, így kérjük, hogy ezen kérdéseivel a számlavezető bankjához forduljon.

Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Vállalkozás részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Vállalkozás legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg az a Vásárló részére.

A Vállalkozás a Vásárló által szóban tett vagy a Vásárló álláspontja szerint a Vállalkozás által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 napon belül válaszol.

Az a Vásárló a Vállalkozással szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult a Vállalkozás székhelye szerint illetékes, Vas Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

 

A Vas Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.; Tel.: +36 94 312 356 E-mail: bea@vmkik.hu

 

A fogyasztó a termékekkel vagy a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

Ügyfélszolgálat:

Telefonszáma: +36 95 520 322; +36 30 650 6115

Az ügyfélszolgálatunk telefonon az alábbi időszakokban érhető el:

Hétfő - péntek: 8:00 – 17:00

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ünnep –és munkaszüneti napokon az ügyfélszolgálat nem elérhető.

Az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: info@yama.hu

 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a választ a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül –az írásbeli panaszra adott válaszára vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg kell megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint- mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásának tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjedni, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testület eljárását.

Amennyiben az eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalás során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu honlapon.

 

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: Amennyiben a Vállalkozás és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozással való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („2 meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása„).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testület működtető kamara szerinti megyében vagy bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlásra terjed ki.

A feni együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása estén a kötelező bírságkiszabás alkalmazandó.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésre. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amelyek a címzett számára lehetővé teszik a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmazni kell;

a, a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b, a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c, ha a fogyasztó az illetékégét az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d, a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e, a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte-e a vitás ügy rendezését,

f, a fogyasztó nyilatkozatás arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására , illetve fizetési meghagyás kibocsátásra iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g, a testület döntésére irányuló indítványt,

h, a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérlésről.

 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A megadott ODR linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Vállalkozás székhelye szerint illetékes testület a Vas Megyei Békéltető Testület.

A Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

1. A fogyasztó neve, lakcíme.

2. A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja.

3. A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke.

4. A vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges.

5. A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása.

6. A jegyzőkönyv felvételének a helye, ideje.

7. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

 

Bírósági eljárás: A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

XII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

Hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény a nyitva álló időszakban akár a yama.hu Webáruházon keresztül, akár személyesen bármely telephelyén érvényesíthető.

Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

Kellékszavatosság

 

Hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

A kellékszavatossági igény a Vállalkozással szemben érvényesíthető.

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a STARFOL Plusz Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését lehet kérni.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultság elvész.

Termékszavatossági igényt kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

Jótállás

 

A yama.hu kizárólag magyarországi hivatalos gyártói garanciával és szerviz háttérrel rendelkező termékeket forgalmaz.

 

Egyes termékekre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozás jótállásra köteles.

A Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

 

A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a jótállásból fakadó jogok az előzőekben meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik az Ügyfelet.

 

 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Ezen Általános üzleti feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Vállalkozás nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy új vagy bővített termék/szolgáltatás bevezetésekor az ÁSZF rendelkezéseit kiegészítse, továbbá hogy a Vállalkozás tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó jogszabályváltozásra, a Vállalkozás működését érintő változásra tekintettel egyoldalúan módosítsa az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF módosítása nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket, illetve nem alkalmazandó azon megrendelésekre, amelyek a módosítás honlapon történő közzététele előtt kerültek leadásra. Az ÁSZF mindenegyes módosításáról a weboldalra történő belépéskor egy felugró ablakban kap tájékoztatást a fogyasztó, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a már regisztrált fogyasztóknak nyilatkozni kell a módosított ÁSZF elfogadásáról, melynek elmaradása esetén a regisztráció megszűnik, s a fogyasztó csak újra regisztrálást követően jogosult a webáruházba belépni, terméket, szolgáltatást vásárolni.  

 

AZ ÁSZF egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a yama.hu vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.

 

 

 

 

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

 

 

Címzett:

Tel.:

E-mail:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Visszaküldés oka (nem kötelező kitölteni):

Visszaküldés módja:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Számla és a rendelés száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) telefonszáma:

A fogyasztó(k) e-mail címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt

 

                                                                                                          Aláírás

 

Top